Decyzja BAG: Płaca minimalna przysługuje zagranicznym pielęgniarkom i pomocom domowym

Nowy wyrok – Fala legalizacji w polsko-niemieckiej opiece nad osobami starszymi – Federalny Sąd Pracy z 24.6.2021 r., sygnatura AZR 505/20 – Rozmowa adwokata dr Thomasa Schulte z Oliwerem Mikusem, przedsiębiorcą i mediatorem kulturowym, założycielem i dyrektorem zarządzającym agencji personalnej Sedulus w Monachium/Niemcy, Opole/Polska

Berlin/Warszawa 2021 Około 500.000 obywateli polskich pracuje w Niemczech, z czego 50.000 dojeżdża do pracy. Obywatele europejscy z Polski stanowią zatem największą zbiorowość pracowników dla rodzimej gospodarki niemieckiej. Wiele rodzin i osób potrzebujących opieki lub pomocy ze względu na wiek lub stan zdrowia ma tu swoje kontakty. W wielu przypadkach są to prawie rodziny, a na tak zwanym „nieuregulowanym rynku usług opiekuńczych“ powszechną praktyką stało się to, że ludzie żyją i pracują w Niemczech bez ochrony socjalnej i bez wypełniania swoich zobowiązań podatkowych. Teraz powinno się to skończyć, ponieważ nowe orzeczenie Federalnego Sądu Pracy ustaliło, że minimalne wynagrodzenie dla takich pracowników (są to głównie kobiety) musi być wypłacane zgodnie z niemieckim prawem, a czas minimalnego wynagrodzenia obejmuje również tak zwany „czas oczekiwania lub dyżuru“. Ponadto ustawodawca w Niemczech i władze niemieckie wypowiedziały wojnę tak zwanej „pracy nierejestrowanej wolnej od ubezpieczeń społecznych“. Orzeczenie zostało ogłoszone w dniu 24.06.2021 r. Przyjmuje się, że w samej opiece domowej zatrudnionych jest 600 000 kobiet, a według szacunków dwie trzecie z nich jest zatrudnionych nielegalnie.

Dr Thomas Schulte: Jakie tendencje widzi Pan w wyniku tego rozwoju, Panie Mikus?

Oliwer Mikus: Kto chce pracować w Niemczech lub w innych krajach europejskich jako dobrze wykwalifikowany obywatel polski, staje przed pytaniem, czy podjąć zawód emerytalny podlegający składkom na ubezpieczenie społeczne, czy też wejść w swobodny stosunek pracy na tzw. „rynku nieregulowanym“. Niemiecki sąd poczuł się teraz zobowiązany do wskazania wad, którymi są: słaba ochrona prawna i socjalna polskich pracowników pozostających w nierejestrowanym stosunku pracy. Ryzyko prawne ukarania obu osób, pracodawcy i pracownika.

Dr Thomas Schulte: Jakich konsekwencji się pan spodziewa, panie Mikus?

Oliwer Mikus: Spodziewam się fali legalizacji. Tak bliskie kontakty między osobą pielęgnowaną, opiekunem i rodziną są oczywiście podatne na konflikty. W przeszłości trudno było rozwiązywać konflikty. Legalizacja przynosi większy stopień sprawiedliwości, zarówno dla ogółu społeczeństwa, ponieważ płacone są podatki i cła, jak i dla zainteresowanych stron, które mogą teraz zawrzeć umowę w oparciu o jasną umowę prawną. Oczywiście nie będzie już wtedy tych wyzyskujących okoliczności, w których pracownicy opieki są zatrudniani niezwykle tanio. Opieka pielęgniarska może zatem również stać się nieco droższa, albo potrzebujemy nowego podejścia do modeli rozliczania w Niemczech. Ponadto w dyskusji nie należy zapominać, że rodziny, które korzystają z pomocy dla swoich bliskich, potrzebują jej i nadal mają etyczne prawo do uczestnictwa w życiu społecznym.

Dr Thomas Schulte: Panie Mikus, czy zauważa Pan to w swojej codziennej praktyce, skoro zatrudnia Pan pracowników z Europy Wschodniej na stanowiskach, które podlegają składkom na ubezpieczenie społeczne?

Oliwer Mikus: Tak, ten wyrok sprawił, że nagle stało się jasne, że istnieje obszar, który nie jest już akceptowalny – choćby ze względów ubezpieczeniowych i innych, o których już mówiliśmy. Potrzebna jest równowaga, a ta może nastąpić jedynie poprzez legalizację. Prawidłowa umowa wywodzi się przecież ze słów „strony chcą się dogadać“. Co więcej, opieka dotyczy każdego w społeczeństwie, ponieważ w pewnym momencie może przyjść kolej na ciebie i będziesz zależny od opieki. Decyzje nie dotyczą pojedynczych grup, a wpływają na społeczność jako całość.

Dlatego ostatnio kontaktowało się ze mną więcej osób, które pytały o relacje kontraktowe i o to, jak sobie z nimi radzić.

Dr Thomas Schulte: Jako prawnik pytam oczywiście, czy nie tylko płaca minimalna ponad 9 €…. wabi, tam przychodzą tak tysiące razem?

Decyzja BAG: Płaca minimalna przysługuje zagranicznym pielęgniarkom i pomocom domowymOliwer Mikus: Tak, to prawda, środki te nie są jeszcze przedawnione. Niedawno minęły czasy, kiedy opieka domowa była obowiązkiem rodziny. Pytanie brzmi: jak oddać sprawiedliwość kolejnym pokoleniom osób potrzebujących opieki, jak dostosować opiekę do potrzeb osób potrzebujących opieki i ich rodzin oraz jak zapewnić, by odbywało się to w sposób etyczny dla wszystkich zainteresowanych. Pielęgniarstwo stanowi największą grupę zawodową w systemie opieki zdrowotnej w Niemczech. Ludność starzeje się, ale nadal potrzebuje wsparcia w starszym wieku, czego potrzebujemy, aby w przyszłości zadbać o osoby wymagające opieki. Potrzebne są wspólne kreatywne rozwiązania, a decyzja Federalnego Trybunału Sprawiedliwości doprowadzi, miejmy nadzieję, do długo oczekiwanej dyskusji na wszystkich szczeblach.

Ustalenia rządu federalnego:

Około trzy czwarte z łącznej liczby 4,1 mln osób wymagających opieki długoterminowej w Niemczech jest pod opieką domową. Zgodnie z reprezentatywnym badaniem zleconym przez Federalne Ministerstwo Zdrowia, w dniu granicznym w 2018 r. około 100 000 gospodarstw domowych z osobami wymagającymi opieki skorzystało z oferty opiekunów mieszkających w gospodarstwie domowym, często z zagranicy, w celu zapewnienia wsparcia i opieki. Opiekunowie ci, w większości kobiety, ze względu na to, że mieszkają w prywatnych domach, nazywani są również opiekunami domowymi. Termin „opieka całodobowa“, który jest również powszechnie używany w odniesieniu do tego typu usług, jest podwójnie mylący, ponieważ personel opiekuńczy zazwyczaj nie posiada (specjalistycznego) wykształcenia pielęgniarskiego i nie pełni dyżurów przez całą dobę. Ta forma opieki domowej nie jest bezpośrednim świadczeniem w ramach ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Nie ma szczegółowych danych na temat działających w Niemczech „live-ins“. Liczba agencji pośrednictwa pracy sugeruje, że istnieje odpowiednie zapotrzebowanie.

V.i.S.d.P.:

Dr. Thomas Schulte
Rechtsanwalt

Opis firmy:

Firma Sedulus Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu / Polska, oddział w Rzeszowie / Polska i oddział w Monachium / Niemcy z powodzeniem działa w rekrutacji doświadczonych sił od 2015 roku i postrzega siebie jako interfejs między pracodawcami i aplikantami. Celem jest osiągnięcie połączenia potrzeb pracodawców z wymaganiami pracowników. Sedulus Sp. z o.o. posiada wiele atrakcyjnych ofert pracy, zarówno pracy stałej jak i tymczasowej. Firma specjalizuje się w organizowaniu odpowiedniej pracy dla osób indywidualnych, par i grup, a także studentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://sedulus.pl/de/kontakt-deutsch/ 

Kontakt dla prasy:

Rechtsanwaltskanzlei Dr. Thomas Schulte
Malteserstraße 170
12277 Berlin
Telefon: +49 30 221922020
E-Mail: valentin.schulte@dr-schulte.de 

PRESSEKONTAKT

Dr. Schulte Rechtsanwalt
Dr. Thomas Schulte

Malteserstrasse 170
12277 Berlin

Website: https://www.dr-schulte.de
E-Mail : dr.schulte@dr-schulte.de
Telefon: 030 22 19 220 20
Telefax: 030 22 19 220 21